Zajęcia


W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację postawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • pracę z dziećmi według Autorskiego Programu,
 • wszelkie materiały potrzebne do zajęć i codziennych zabaw,
 • uroczystości spotkania rodzinne:
  • spotkanie integracyjne,
  • rodzinne spotkanie mikołajkowe,
  • spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka,
  • spotkanie na podsumowanie roku,
 • zajęcia językowe i matematyczne - codziennie oraz w ramach zajęć cyklicznych,
 • zajęcia plastyczne - codziennie oraz w ramach zajęć cyklicznych,
 • zajęcia sensoryczne (rozwijające zmysły) - codziennie oraz w ramach zajęć cyklicznych,
 • zajęcia przyrodnicze lub eksperymentowanie - codziennie,
 • zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu - codziennie,
 • zajęcia umuzykalniające z instruktorem – dwa razy w tygodniu, ponadto codzienny kontakt z muzyką,
 • zajęcia z języka angielskiego - zapewniamy codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim, w tym zajęcia (dwa razy w tygodniu z native speaker’em).
 • zajęcia z logopedą - grupowe: raz w miesiącu (dla wszystkich dzieci) oraz zajęcia indywidualne: raz w tygodniu (dla dzieci zakwalifikowanych do terapii mowy),
 • stałą opiekę psychologiczną,
 • gimnastykę ogólnorozwojową z fizjoterapeutą – dwa razy w tygodniu,
 • codzienne zajęcia w kącikach: klockowym, do zabaw w role, czytelniczym, z grami,
 • badania przesiewowe prowadzone przez fizjoterapeutę – raz w roku,
 • badania przesiewowe prowadzone przez logopedę – raz w roku,
 • warsztaty kulinarne
 • bajki/spotkania muzyczne
 • zabawy teatralne -  codziennie w kąciku domowym i kąciku do zabaw w role oraz przy okazji organizacji spotkań okolicznościowych.