Oferta handlowa, formularz zgłoszeniowy


Oferta handlowa

Koszt pobytu dziecka w Przedszkolu Milusin jest kalkulowany na cały rok szkolny.
Czesne rozłożone jest na 11 równych, miesięcznych płatności, które w roku szk. 2022/2023 wynoszą: 1500 zł.

W lipcu przedszkole jest nieczynne, a czesne nie jest pobierane. Powyższa kwota (czesne) pokrywa wszystkie zajęcia.

Dla rodzeństwa oferujemy atrakcyjne zniżki.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na 12 miesięcznych rat.

Dodatkowo, rodzic pokrywa koszty wyżywienia tj. 350 zł / miesiąc. Diety według osobnej kalkulacji.

Z chwilą zapisania dziecka do Przedszkola Milusin pobierana jest jednorazowa opłata wpisowego (opłata bezzwrotna).

 

Jedyne opłaty dodatkowe (poza czesnym i wyżywieniem) - opłaty dobrowolne:

  • ubezpieczenie NNW płatne raz do roku według stawki PZU,
  • wszelkie atrakcje nadprogramowe realizowane zgodnie z inicjatywą Komitetu Rodzicielskiego (np. teatrzyki, wycieczki nieprzewidziane w ramach zajęć tematycznych) - cena ustalana jest według kosztu ich realizacji.

Umowa o opiekę przedszkolną podpisywana jest na cały rok szkolny, to jest od 1 września do 31 sierpnia. Przedszkole jest czynne w dni powszednie. Przedszkole jest nieczynne w weekendy i dni świąteczne, a także w lipcu (wakacje personelu i przerwa techniczna) oraz w Wielki Piątek, 2 maja, 24-31 grudnia.

Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo przyjęcia na kolejny rok mają dzieci już zapisane oraz ich rodzeństwo.
Najwygodniejszą formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego: