Adaptacja


Okres adaptacji dziecka w przedszkolu trwa około dwóch tygodni. Ten czas dziecko powinno spędzić w przedszkolu z rodzicem lub opiekunem. Początkowo rodzic może przebywać wraz z dzieckiem w sali, dając mu poczucie bezpieczeństwa. Dla rodzica jest to również okazja do poznania wychowawców, innych dzieci z grupy oraz metod pracy z dziećmi.

Adaptacja to czas, w którym rodzice mogą upewnić się, że dziecko zostanie w przyjaznym środowisku oraz pod dobrą i fachową opieką.

W czasie adaptacji stopniowo wydłuża się czas pobytu dziecka w przedszkolu i jednocześnie skraca się czas pobytu rodziców lub opiekunów. 
Adaptacja dziecka w przedszkolu kończy się z chwilą, gdy dziecko przyzwyczai się do jednego z nauczycieli na tyle, aby móc komunikować mu swoje potrzeby.