English version
Facebook

Opieka i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo dzieci tratujemy z niezwykłą powagą, dlatego mamy opracowane procedury i strategie działań w sytuacjach typowych i kryzysowych, a budynek jest zabezpieczony przed wtargnięciem niepowołanych osób. Zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci sprzyja także zatrudnienie wykfalifikowanej kadry. Natomiast codzienny ruch na świeżym powietrzu gwarantuje prawidłowy przebieg treningu odpornościowego przedszkolaków.

image

Kadra pedagogiczna


W naszym przedszkolu zatrudniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, którym pomagają studenci pedagogiki lub nauczyciele kierunków pokrewnych.

W dwóch najmłodszych grupach zatrudnione są trzyosobowe zespoły nauczycielskie. W dwóch najstarszych grupach pracuje po dwóch nauczycieli. W każdym zespole dyrekcja powierza obowiązki wychowawcy wybranemu nauczycielowi.

W kolejnych latach zespoły zmieniają się, jednak staramy się, aby ten sam nauczyciel przeprowadził powierzone mu dzieci przez cały cykl przedszkolny.

Pomagamy w rozwoju zawodowym naszej kadrze pedagogicznej. Prowadzimy staże na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli, nadzór pedagogiczny i ewaluację wewnętrzną pracy przedszkola. Organizujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu stosowanych metod pracy. Zapewniamy szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Co roku przeprowadzamy ewakuację próbną wraz ze szkoleniem przeciwpożarowym.

Współpraca.

Od kilku lat nasza kadra bierze udział w szkoleniu studentów logopedii Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci obserwują pracę naszego logopedy, dyskutują o problemach językowych dzieci  i zastosowanych metodach terapii.

 

 

 

Grupy


W naszym przedszkolu działają trzy grupy przedszkolne (trzylatki, czterolatki i pięciolatki, do dwadzieściorga dzieci w grupie) oraz jedna grupa adaptacyjna dla dzieci młodszych od dwudziestego czwartego miesiąca życia (do piętnaściorga dzieci w grupie). W zależności od zgłoszeń - tworzymy grupę dla sześciolatków (tzw. zerówka)
Sztywny podział na grupy obowiązuje w czasie posiłków i podczas wychodzenia na podwórko. W pozostałym czasie dzieci mogą przebywać tam, gdzie czują się lepiej (z tej możliwości korzysta często rodzeństwo). We wszystkich grupach pracujemy według programu autorskiego, dostosowując zadania do możliwości dzieci.

 

 

 

image

Polityka chorobowa


Nasza polityka chorobowa opiera się przede wszystkim na profilaktyce, dlatego dbamy o ruch i codzienne zabawy naszych podopiecznych na świeżym powietrzu. Jak wykazują najnowsze badania jest to najlepszy sposób budowania odporności dziecka. Codzienne wyjście na dwór mobilizuje rodziców do przyprowadzania do przedszkola zdrowych dzieci, które są gotowe na zabawę na świeżym powietrzu.

Ważna jest współpraca rodziców z przedszkolem:

  • Rodzic, podpisując umowę, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej ustaleń, dotyczących stanu zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach.
  • W przypadku, gdy objawy choroby rozwiną się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zawiadamiamy telefonicznie rodzica, który zobowiązany jest zabrać dziecko najszybciej, jak to jest możliwe.
  • Jeśli dziecko zarazi się chorobą zakaźną, rodzice powinni powiadomić o tym fakcie przedszkole.

 

Odbiór dzieci


Rodzice mają prawo upoważnić inne osoby do odbioru dziecka. Osoby upoważnione figurują w formularzu informacyjnym, który wypełniany jest przy podpisaniu umowy. W każdej chwili rodzice mogą dopisać nowe osoby lub wykreślić osoby wskazane wcześniej. Każda osoba odbierająca dziecko (również rodzice) musi się liczyć z koniecznością okazania dokumentów potwierdzających tożsamość. Tożsamość sprawdzana jest zawsze, jeśli osoba odbierająca dziecko nie jest znana nauczycielom.

Osoby nieupoważnione nie mają możliwości odebrania dziecka z przedszkola.

 

 

 

image

Ograniczenie dostępu do budynku


Dostęp do przedszkola zabezpieczony jest domofonem. Każdy rodzic otrzymuję kod dostępu i jest powiadamiany o zmianie kodu. Liczymy na współpracę rodziców w czasie wchodzenia do przedszkola i opuszczania budynku. Czujność rodziców pomaga w zapobieganiu wejścia do przedszkola osoby niepowołanej.

W budynku założony jest monitoring.

Przedszkole jest chronione przez specjalistyczną firmę.

 

 

 

Logowanie na stronie WWW


Szczegółowe informacje dla rodziców dostępne są po zalogowaniu.

Wszyscy rodzice otrzymują hasło, którym mogą zalogować się na naszej stronie internetowej do strefy dla rodziców, gdzie znajdują się przydatne informacje, dostępne tylko dla naszych klientów.

Dbamy o to, by wizerunek dzieci był chroniony, dlatego zdjęcia z zajęć dostępne są po zalogowaniu na naszej stronie.