MAMY CZAS, BY DZIECKO ODKRYWAŁO ŚWIAT WE WŁASNYM TEMPIE.

W myśl tej zasady opracowaliśmy autorski program i ułożyliśmy, dostosowany do niego plan dnia dla naszych przedszkolaków. Wszystkie zajęcia oraz miejsca, w których przebywają dzieci przygotowane są tak, by dzieci mogły chętnie, samodzielnie i w bezpieczny sposób bawić się oraz eksperymentować, a przez to uczyć się i odkrywać świat. 

 

W codziennej pracy dbamy o rozwój niezależności, samodzielności i pomysłowości dziecka. Wspieramy jego rozwój umysłowy poprzez stawianie pytań, zachętę do eksperymentowania i udział w projektach badawczych. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych kierując się filozofią dyscypliny pozytywnej i komunikacji bez przemocy. Dbamy o rozwój fizyczny dzieci, zapewniając im dużą i różnorodną ilość ruchu w formie zorganizowanej i zabawie swobodnej. Przygotowujemy dzieci do szkoły i dajemy im podstawy do wszechstronnego rozwoju w dorosłym życiu.

 

Plany zajęć skonstruowane są zgodnie z Metodą Bloków i Kącików Tematycznych. W pracy dydaktycznej wykorzystujemy Metodę Projektów Badawczych oraz Metodę Portfolio.

W sprawach wychowawczych kierujemy się zasadami Pozytywnej Dyscypliny i Porozumienia bez Przemocy.