Organizacja pracy


Dla małego dziecka bardzo ważny jest stały rytm dnia i tygodnia, który daje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w naszym Przedszkolu wszystkie aktywności zorganizowaliśmy według stałego planu.

Ramowy plan dnia

7.30 – 9.00 powitanie dzieci – zabawy kącikowe.

9.00 – 9.45 zajęcia programowe (powitanie w kręgu o godz. 9.30).

9.45 – 10.30 dyżur i śniadanie.

10.30 – 12.45 zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu.

12.45 – 13.30 dyżur i obiad.

13.30 – 14.30 odpoczynek przy czytanej bajce i/lub sen.

14.00 – 15.30 zabawy kącikowe i/lub zajęcia dodatkowe i/lub zabawy w ogrodzie.

15.30 – 16.00 podwieczorek.

16.00 – 17.00 zabawy swobodne (w ogrodzie, gdy pozwala pogoda).

17.00 – 17.30  pożegnanie dzieci.


Plan tygodnia

Krąg i zabawa wiodąca – codziennie.

Zabawy w ogrodzie lub spacer – codziennie, niezależnie od pogody.

Zajęcia w kącikach: plastycznym, sensorycznym, klockowym, konstrukcyjnym, domowym (do zabaw w role), ruchowym, muzycznym, czytelniczym, z grami – codziennie.

Zajęcia matematyczne – w każdym bloku tematycznym.

Zajęcia plastyczne – w każdym bloku tematycznym.

Zajęcia sensoryczne – w każdym bloku tematycznym.

Zajęcia muzyczne – dwa razy w tygodniu.

Przedstawienia i koncerty muzyczne – przynajmniej raz w miesiącu.

Zajęcia kulinarne  – w każdym bloku tematycznym.

Gimnastyka ogólnorozwojowa – dwa razy w tygodniu.

Zajęcia z języka angielskiego - codziennie przez godzinę native speaker (lub lektor) towarzyszy dzieciom i nauczycielom podczas różnych aktywności przez nich wykonywanych.

Zajęcia z logopedą - terapia indywidualna dla dzieci zakwalifikowanych w badaniach przesiewowych) – 1 raz w tygodniu

Zajęcia z logopedą - grupowe zajęcia - raz w miesiącu.