Metody pracy


Metoda Bloków Tematycznych

Zgodnie z tą metodą wszystkie zajęcia w danym bloku skupiają się wokół tematu głównego. Temat bloku wybierany jest zgodnie z zainteresowaniami dzieci, pasjami ich rodziców i personelu, z uwzględnieniem świąt okolicznościowych i rytmu roku.

Struktura bloków tematycznych jest zawsze podobna i zawiera temat bloku, temat dnia, zabawę na krąg i zabawę wiodącą na każdy dzień oraz propozycje zabaw w poszczególnych kącikach tematycznych. Uwzględnione są także zabawy językowe, matematyczne, zajęcia na podwórku i spacerze oraz inne aktywności związane z danym tematem.


Metoda Kącików Tematycznych

Metoda Kącików Tematycznych

Sale przedszkolne podzielone są na strefy zwane kącikami tematycznymi. W ich planowaniu przyświeca nam idea, traktująca środowisko (otoczenie) jako trzeciego nauczyciela dziecka (po rodzicach i nauczycielach przedszkolnych). Każde dziecko ma możliwość wyboru kącika i swobodnej w nim zabawy. Dziecko wybiera aktywność, która je interesuje, pracuje na poziomie własnych możliwości, a także ćwiczy wybrane umiejętności tak długo, jak długo tego potrzebuje.

W kącikach toczą się także zaplanowane zajęcia. Praca w kącikach pozwala na realizację programu w małych grupach oraz indywidualną pracę z dzieckiem. Ponadto, gdy dzieci bawią się w małych grupach wchodzą w liczne interakcje, co stymuluje ich rozwój społeczny i emocjonalny. Nauczyciele przygotowują i prowadzą zajęcia i zabawy kącikowe zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym.


Metoda Projektów Badawczych

Projekt to pogłębione badanie tematu o dużej wartości poznawczej. Realizuje go zazwyczaj niewielka grupa dzieci, czasem wszyscy członkowie grupy, a czasem tylko jedno dziecko. Zasadniczą cechą projektu jest jego charakter badawczy, a działania ukierunkowane są celowo – tak, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tematu.

Pytania zadają dzieci i nauczyciele. Wartością projektu badawczego jest nie tylko pogłębianie wiedzy na dany temat, ale także pobudzanie inicjatywy oraz zaangażowania dzieci, nauka podejmowania decyzji oraz współpracy w grupie.


Metoda Portfolio

Metoda ta polega na gromadzeniu wybranych przez dziecko prac, dokumentów i zdjęć, które pokazują proces uczenia się i zdobyte umiejętności. Portfolio towarzyszy dziecku przez kilka lat jego pobytu w przedszkolu i przedstawia jego rozwój w dłuższej perspektywie.

Materiały zbierane w portfolio, które stanowią „album wiedzy o dziecku”, są wynikiem codziennej aktywności oraz indywidualnej pracy dziecka z nauczycielem. Dziecko przegląda je i uzupełnia. Dostrzega w ten sposób swój rozwój i zmianę, zbiera wiedzę o sobie samym.